Polityka prywatności

 1. Niniejszy dokument opisuje politykę prywatności aplikacji mobilnej "BAS - Build And See"
 2. Na urządzeniu mobilnym przechowywane sa:
  1. unikalny identyfikator pozwalający na autentykację i autoryzację zalogowanego użytkownika w systemie BAS
  2. kopie tymczasowe (cache) danych pobranych z serwera aplikacji w celu szybszego wyświetlania danych użytkownikowi, w tym imię i nazwisko użytkownika oraz jego zdjęcie profilowe
 3. Aplikacja może uzyskać dostęp do następujących uprawnień na urządzeniu mobilnym:
  1. pamięci (na potrzeby zapisania identyfikatora użytkownika, kopii tymczasowych danych pobranych z serwera oraz wykonanych zdjęć przed wysłaniem ich na serwer)
  2. aparatu
  3. odbierania powiadomień (o nowych wiadomościach na czacie)
  4. dostępu do Internetu (w celu komunikacji aplikacji z serwerem oraz użytkownika z innymi użytkownikami projektu)
  5. listy kontaktów telefonu (w celu ułatwienia zarządzania projektem w aplikacji)
 4. Uprawnienia można odwołać poprzez odinstalowanie Aplikacji lub przez funkcje dostępne w systemie operacyjnym urządzenia.
 5. Dane osobowe są przetawrzane przez Usługodawcę. Są wykorzystywane wylącznie w celu świadczenia usług w ramach Aplikacji. Anonimowe dane dotyczące aktywności użytkowników mogą być przetwarzane przez Usługodawcę do celów statystycznych lub administracyjnych nie pozwalając na identyfikację użytkownika
 6. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, w tym poprawiania, żądania usunięcia. W przypadku usunięcia danych użytkownik traci możliwość korzystania z Aplikacji
 7. W przypadku braku zgody na niniejszą politykę prywatności nie instaluj Aplikacji lub ją odinstaluj.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Polityki Prywatności oraz opublikowania nowej na stronie http://bas24.pl/polityka-prywatnosci.html
 9. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt
  • email: biuro@bas24.pl