OBRAZUJ ZADANIA

WYZWALAJ DZIAŁANIA

INTELIGENTNY SYSTEM

PODNOSZENIE EFEKTYWNOŚCI

- Większa efektywność zespołów
- Oszczędność czasu i kosztów
- Rozwój kadry i firmy

Build And See

Do zarządzania budową i serwisem gwarancyjnym

Do komunikacji z zespołem, wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego i całą firmą

DOKUMENTOWANIE

Dokumentuj by wiedzieć jak zostało wykonane, by wskazać innym co poprawić, by Cię doceniono za to jak pracujesz

POSEGREGOWANE ALBUMY

Masz stały dostęp do automatycznie uporządkowanych zdjęć. Ich zbiór podzielony na funkcjonalne kategorie

CZYTELNA KOMUNIKACJA

Pokaż o co Ci chodzi, wysyłaj zdjęcia z opisem. Usprawniaj komunikację, ułatwiaj zrozumienie, efektywnie wykorzystuj czas

OBRAZ PRACY ZESPOŁU

Bądź na bieżąco, zobacz co się działo, obserwuj aktywność całego zespołu. Filtruj widok wg daty, osób, kategorii

Wyzwala działanie

kontroluję na bieżąco

dbam o jakość

chronię zdrowie i życie

ułatwiam sobie dostęp

sprawdzam dostawy

tworzę fotodziennik budowy

pokażę ile wykonano

szybciej rozwiązuję problemy

tworzę nowe rozwiązania

pilnuję porządku

Jak działa BAS

Czytelny, łatwy, a jednocześnie wielofunkcyjny system,
który masz zawsze pod ręką.

 

1. Motywuje do aktywności wskazując kierunek działań

2. Tworzy grupy dla poszczególnych projektów

3. Daje wiedzę o działaniach całego zespołu

4. Dokumentuje etapy realizacji prac

5. Automatycznie segreguje zdjęcia w albumach.

6. Umożliwia szybką i obrazową komunikację

7. Łączy ludzi dając możliwość wymiany doświadczeń

8. Generuje raporty

9. Edukuje informacjami zwrotnymi z serwisu

Aktywności

  • byłeś pół dnia na naradzie,
  • wczoraj miałeś szkolenia,
  • wracasz właśnie z urlopu,
  • lub zwyczajnie pilnujesz własnego frontu robót

Chcesz wiedzieć jednak co sę działo na budowie

  • co zgłaszano do odbioru,
  • jakie nowe problemy projektowe,
  • jakie usterki w danym obszarze,
  • zobaczyć reakcje chroniące zdrowie i życie,
  • wszystkie aktywności i obraz budowy

by zobaczyć jak działali inni i wpisywać się w prace całego zespołu

Raporty

140
Ilość reakcji chroniących zdrowie i życie
STYCZEŃ
70
LUTY
50
MARZEC
20

Automatycznie generowane raporty BHP
pozwalają na bieżąco śledzić pozytywne zachowania kadry służące ochronie zdrowia i życia pracujących na budowie ludzi. Stanowią element tworzenia kultury dbałości o bezpieczeństwo i wzrostu świadomości społecznej (w prygotowaniu).

Tworzenie raportów nie wymaga żadnych dodatkowych czynności, powstają one na podstawie danych pochodzących z aktywności pracowników

System zapewnia również tworzenie innych indywidualnych raportów w zależności od potrzeb (w przygotowaniu)

Dla kogo

System przeznaczony dla Generalnego Wykonawcy, Inwestora w celu sprawnego i czytelnego komunikowania się ze wszystkimi użytkownikami procesu budowlanego oraz do stałego kontaktu z innymi budowami i całą firmą.

Dla inżyniera i menadżera.
Zapewnia narzędzia dla inżyniera pozwalające mu na szybką reakcję i czytelną komunikację zarówno z Podwykonawcami, Inspektorami jak i Projektantami bez konieczności powrotu do biura, działając bezpośrednio z placu budowy. Menadżerowi daje bieżący i pełny obraz realizacji oraz możliwości podejmowania szybko działań.

Przeznaczony na czas budowy i serwisu gwarancyjnego System stanowi też pomost między realizacją a serwisem zapewniając dostęp do niezbędnych informacji z okresu budowy. Informacje zwrotne z serwisu pełnią w tym przypadku rolę edukacyjną dla kadry budowy.

Korzyści

WYMIANA DOŚWIADCZEŃ
Nowoczesny sposób dzielenia się wiedzą i wymiana informacji w wymiarze zespołu, wszystkich realizacji, całej firmy
PODNIESIENIE JAKOŚCI
Ukierunkowanie działań na dbałość o jakość wykonania i klarowny sposób przekazywania informacji o koniecznych korektach
KULTURA BHP
Łatwy sposób przejawiania aktywnej postawy chroniącej życie i zdrowie, wyrabia nawyk i buduje świadomość
WYZWOLENIE INNOWACYJNOŚCI
Prosta możliwość przełamania bariery by pochwalić się pomysłowością, pokazania jej innym
WYŻSZA EFEKTYWNOŚĆ
Szybki sposób przekazywania czytelnej, bo obrazowej informacji. Skraca czas reakcji, bo zawsze z Tobą, zawsze pod ręką

Wypróbuj teraz

2 MIESIĄCE BEZ OPŁAT

Kontakt

Zamów

Zamów